Actievoorwaarden
Dubro Win een Grill Guru
Compact kamado BBQ actie

 

I Algemeen

Aanbieder van de Dubro actie is Bolton Nederland BV, Antwoordnummer 58791, 3508 WH te Utrecht.

De actie heeft uitsluitend betrekking op de Dubro Multi Ontvetter spray.

 

II Persoonsgegevens en actieperiode

Bij deelname aan de actie zal u worden verzocht enkele persoonsgegevens, zoals naam, adres en e-mailadres te verstrekken. Alle persoonsgegevens zullen door Bolton Nederland B.V. alleen worden verwerkt en gebruikt ten behoeve van de afhandeling van uw deelname aan de actie. U stemt hierbij nadrukkelijk in met het genoemde gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het geval u aanvinkt dat Dubro en/of Grill Guru u mag mailen voor nieuws en acties zal uw e-mail adres ook opgeslagen worden voor marketingdoeleinden.

De actieperiode loopt van 21 mei t/m 31 augustus 2021 en geldt alleen voor de Dubro Multi Ontvetter die in Nederland is gekocht binnen de genoemde periode. De kassabon geldt hiervoor als bewijs.

 

III Deelname

Aan de actie kan worden deelgenomen tot 31 augustus 2021 indien een Dubro Multi Ontvetter is gekocht, persoonsgegevens zijn ingevuld, de originele kassabon is bewaard, de correcte EAN-code is ingevuld, een vraag op creatieve wijze is beantwoord en akkoord wordt gegaan met deze actievoorwaarden. De originele kassabon dient als bewijs bewaard te worden. Afgezien van de gekochte Dubro Multi Ontvetter waarop de actie van toepassing is, zijn er geen kosten aan deelname verbonden. Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor een ieder die in Nederland woonachtig is.

Na aankoop van een actieproduct heeft u tot 31 augustus 2021 de tijd om het online formulier in te vullen. Om kans te maken op 1 van de kamado barbecues onderneemt u onderstaande stappen:

 1. Ga op www.Dubro.nl naar de speciale actiepagina.
 2. Vul uw gegevens en vul alle vereiste velden in.
 3. Dien uw aanvraag in voor genoemde sluitingsdatum.
 4. Accepteer deze actievoorwaarden.
 5. Bewaar de originele kassabon

Er kan slechts één keer per persoon, per adres en per bonnetje deelgenomen worden, met een maximum van 1 product. Inzendingen worden beoordeeld op creativiteit van de inzending.

Prijzen

 • Hoofdprijs: De deelnemers maken kans op 1 van de 5 Grill Guru Compact (compleet) kamado barbecues t.w.v. 399,-.
 • Altijd prijs: De deelnemers kunnen op de actiewebsite het digitale BBQ boekje t.w.v. € 9,95 gratis downloaden.
 • De winnaars worden binnen maximaal 4 weken na de sluitingsdatum geselecteerd en bekendgemaakt. De winnaars ontvangen een persoonlijk bericht via het opgegeven e-mailadres.
 • Winnaars van de prijzen dienen zich op verzoek van Dubro binnen 72 uur na verzoek te legitimeren.
 • Tevens zal een leeftijdsverificatie kunnen plaatsvinden. Bij enige vorm van twijfel of bij het niet (tijdig) wettelijk kunnen legitimeren behoudt Dubro zich het recht voor om zonder opgave van reden en zonder melding vooraf winnaars van verdere deelname uit te sluiten en vervalt het recht met betrekking tot de prijs.
 • Mocht de winnaar na 3 werkdagen niets van zich laten horen zal nog eenmaal contact per e-mail worden gezocht. De winnaar krijgt nogmaals de kans om zich binnen een periode van 3 werkdagen te melden en zo nodig te legitimeren. Na afloop van deze periode wordt hij uitgesloten als winnaar van de actie en selecteert Dubro een of meerdere andere winnaars.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld.
 • De prijs kan niet worden geruild of overgedragen worden aan derden.
 • Deze actie geldt uitsluitend in de actieperiode van 21 mei 2021 t/m 31 augustus 2021.
 • Afhandeling en verzending van de prijzen verloopt via Grill Guru en gebeurt na afloop van campagne, afhankelijk van de beschikbare voorraad op dat moment.
 • Dubro is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte en/of vertraagde inzendingen.

 

IV Slotbepalingen

Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of geopenbaard zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bolton Nederland B.V..

Bolton Nederland B.V behoudt zich ten alle tijden het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen om haar motiverende redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens haar kan doen gelden. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

In geval van klachten over de Dubro actie dient u deze schriftelijk aan bovengenoemde postbus of per email aan info@dubro.nl te sturen. Binnen 6 weken zal schriftelijk contact met u worden opgenomen. Klachten dienen vóór 30 september 2021 te worden ingediend.

Bij andere vragen over de actie kunt u gratis telefonisch contact opnemen met Bolton Consumentenservice op telefoonnummer 0800-0234566 (op werkdagen van 9.00 uur – 12.00 uur) of mailen naar info@dubro.nl.

Deze actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.dubro.nl
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Utrecht, mei 2021