ONZE TOEWIJDING
VOOR DUURZAAMHEID

We zetten ons in om verantwoord te handelen ten opzichte van het milieu, de mensen en de gemeenschap.

We zijn al geruime tijd een weg van duurzaamheid ingeslagen
met een 360°-aanpak die alle componenten bevat
die hebben geleid tot de creatie van onze producten en dat
gaf geboorte aan het We Care-project van de Bolton Group waartoe we behoren.

Meer in het bijzonder volgt Bolton Manitoba het AISE Charter for Sustainable Cleaning-project, een vrijwillig initiatief waarbij de wasmiddelfabrikanten in Europa betrokken zijn, waardoor de volledige levenscyclus van het product wordt geanalyseerd.

Van grondstoffen die bij de productie worden gebruikt tot het verbruik van hulpbronnen, van de eco-efficiëntie van de producten tot de veiligheid en efficiëntie van de fabrieken.

Deelnemen aan het project is niet alleen een concrete actie die getuigt van Bolton Manitoba’s inzet voor continue verbetering op het gebied van duurzaamheid, maar ook een aanmoediging voor consumenten, die dankzij een meer verantwoord gebruik van de producten de verspilling van hulpbronnen kunnen minimaliseren.

$ft_image['alt'];